banner-mosi2018

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Општине Прибој можете преузети овде.

Председник општине и Општинско веће
План набавки за 2019. годину преузмите овде.
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Општинска управа Прибој
План набавки за 2019. годину преузмите овде.
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Извођење радова на асфалтирању улица и путева на територији општине Прибој

Извођење радова на асфалтирању улица  и путева на територији општине Прибој, редни број ЈНМВ бр. 06-2/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Обележавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

Обележавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, редни број ЈНМВ бр. 06-1/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Партија 1: Питање број 1 и одговор можете преузети овде.
Обавештењре о продужењу рока можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за вертикалну сигнализацију можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за хоризонталну сигнализацију можете преузети овде.

Опширније...

Доградња постојеће котларнице са испоруком, монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице 2X6МW са свом пратећом опремом, по систему кључ у руке

Доградња постојеће котларнице са испоруком, монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице 2X6МW са свом пратећом опремом, по систему кључ у руке, редни број ЈН ВВ бр. 02-1/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Измењену конкурсну документацију можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде
Питање број 1 и одговор можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Питање број 2 и одговор можете преузети овде.
Додатна појашњења можете преузети овде.
Питање број 3 и 4 и одговоре можете преузети овде.
Додатне информације и појашњења можете преузети овде.
Измене и допуне конкурсне документације од 28.07. можете преузети овде.
Питања и одговори од 01.08. можете преузети овде.
Питања и одговори од 04.08. можете преузети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.
Закључак Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки можете преузети овде.

Опширније...

Јавна набавка - одржавање и поправка софтвера, обликована у три партије

Јавна набавка - одржавање и поправка софтвера, обликована у три партије, редни број ЈН ПП бр. 1/17.
Обавештење о покретању поступка можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Мишљење Управе за јавне набавке можете преузети овде.
Партија 1: Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Партија 1: Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Партија 2: Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Партија 3: Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Јавна набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Прибој

Јавна набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Прибој, редни број ЈН 2/2017.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Јавна набавка административног материјала обликована у две партије: Партија 1. канцеларијски материјал, Партија 2. тонери за штампаче и фотокопир апарате

Јавна набавка административног материјала обликована у две партије: Партија 1. канцеларијски материјал, Партија 2. тонери за штампаче и фотокопир апарате, редни број ЈН 1/2017.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о доели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору: Партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору: Партија 2 можете преузети овде.

Опширније...

Реконструкција крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој

Реконструкција крова  и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, редни број ЈН 20/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава можете преутети овде.

Питање 1

Одлуку о додели уговора можете преутети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преутети овде.
Одлуку о обустави поступка можете преутети овде.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке можете преутети овде.

Опширније...

Реконструкција крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој

Реконструкција крова  и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, редни број ЈН 20/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Питање 1
Питање 2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права овде.
Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.

Опширније...

Набавка добара - набавка огрева-пелета за грејну сезону 2016/17

Набавка добара - набавка огрева-пелета за грејну сезону 2016/17. годину, редни број ЈН 16/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Набавка 230 просторних метара огревног дрвета за потребе основних школа за школску 2016/2017. годину

Набавка 230 просторних метара огревног дрвета  за потребе основних школа за школску 2016/2017. годину, редни број ЈН 15/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Набавка 85 тона угља гранулације комад за потребе основних школа за школску 2016/2017. годину

Набавка 85 тона угља гранулације комад за потребе основних школа за школску 2016/2017. годину, редни број ЈН 14/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Набавка услуге превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2016/2017. годину

Набавка услуге превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2016/2017. годину, редни број ЈН 11/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Изградња котларнице на пелет капацитета 900 kW

Изградња котларнице на пелет капацитета 900 kW, редни број ЈН 10/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Израда хидрауличке анализе водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за предложена решења са циљем унапређења система и смањења губитака

Израда хидрауличке анализе водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за предложена решења са циљем унапређења система и смањења губитака, редни број ЈН 04/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности можете преузети овде.

Опширније...

Набавка добара пластичног црева за воду

Набавка добара пластичног црева за воду, редни број ЈН 03/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Набавка кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности

Набавка кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности, редни број ЈН 02/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Набавка добара пластичног црева за воду

Набавка добара пластичног црева за воду, редни број ЈН 01/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Израда пројекта за извођење хидро-машинских и електро-инсталација за реконструкцију постројења за пречишћавање воде

Израда пројекта за извођење хидро-машинских и електро-инсталација за реконструкцију постројења за пречишћавање воде, ЈНМВ бр. 404-20/15.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Набавка добара пластичног црева за воду

Набавка добара пластичног црева за воду, редни број ЈН 18/2015.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Радови на одржавању кошаркашког терена и школског игралишта

Радови на одржавању  кошаркашког терена и школског игралишта, редни број ЈН 16/2015.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Радови на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији Општине Прибој

Радови на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији Општине Прибој, редни број ЈН 4/2015.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Набавка 400 тона угља гранулације комад за потребе основних школа за школску 2015/2016 годину

Набавка 400 тона угља гранулације комад за потребе основних школа за школску 2015/2016 годину, редни број ЈН 14/2015.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Набавка 221 просторни метар огревног дрвета за потребе основних школа за школску 2015/2016 годину

Набавка 221 просторни метар огревног дрвета за потребе основних школа за школску 2015/2016 годину, редни број ЈН 15/2015.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Набавка услуге превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2015/2016. годину

Набавка услуге превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2015/2016. годину, редни број ЈН 11/2015.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Израда Пројекта реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете

Израда Пројекта реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете, редни број ЈН 404-9/15.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Набавка новчаних средстава за краткорочне кредите за подстицај развоја пољопривреде у општини Прибој за које општина преузима обавезу отплате камате

Набавка новчаних средстава за краткорочне кредите за подстицај развоја пољопривреде у општини Прибој за које општина преузима обавезу отплате камате, редни број ЈН 404-8/15.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Набавка кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности

Набавка кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности, редни број ЈН 1/2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 преузмите овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда преузмите овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Унапређење енергетске ефикасности на објекту Дирекције за изградњу Прибоја

Унапређење енергетске ефикасности на објекту Дирекције за изградњу Прибоја, редни број ЈН 1/2015.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Набавка добара дигиталног мерача милирубина код новорођених беба

Набавка добара дигиталног мерача милирубина код новорођених беба, редни број ЈН 19/2014.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Набавка добара пластичног црева за воду

Набавка добара пластичног црева за воду, редни број ЈН 16/2014.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Набавка 217 просторних метра огревног дрвета за потребе основних школа за школску 2014/2015 годину

Набавка 217 просторних метра огревног дрвета  за потребе основних школа за школску 2014/2015 годину, редни број ЈН 15/2014.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...