banner telefoni naslovna

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава

Заинтересоване органе,  организације и јавност да је овом органу ДУО ФАРМА ДОО  Слободна зона Рача Прибој поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за  Пројекат  Производња стерилних инфузија  500l/дан , производња препарата за кућну и индустријску хигијену 500l/дан  и  производња етеричних уља 1l /дан   на кат. парцели  број 557  КО Рача.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 18.05.2017. год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 29. мај 2017. године.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.