banner telefoni naslovna

ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја

У децембру 1996.године Скупштина општине Прибој донела је одлуку о оснивању Јавног предузећа "Дирекција за изградњу града Прибоја".Предузеће је регистрова- но 1.априла 1997. године.

Делатност :

 • просторно планирање припрема, израђује и прати спровођење уранистичких планова и пројеката
 • припрема програме и врши уређење грађевинског земљишта врши послове организације и координације грађења и стручног надзора над изградњом објеката који се финансирају из буџета организује и стара се о комуналним објектима и комуналној инфраструктури
  обавља и друге послове одређене Статутом предузећа.


Контакт:

Дирекција за изградњу општине Прибој
Адреса:Прибој ул. 12 јануар бр.5/3
Телефон: централа - 033/452-005, директор 448-099
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
сајт: www.direkcijapb.rs

Програм рада за 2019. годину можете погледати овде.

Директор: Здравко Пешут дипломирани економиста. Рођен 15.05.1965. године у Љубињу, у БИХ. Дипломирао на Економском факултету у Пристини, 1993. године. Од 1994. - 1997. био директор Омладинске задруге, након тога од 1997. - 2005. комерцијални директор а.д. Епоксид Прибој, од 2005. - 2007. директор а.д. Аутокоран, а од 2008. - 2012. руководилац пословнице Делта Генерали осигурања, за општине Прибој, Пријепоље и Нову Варош. Тренутно на функцији директора дирекције за изградњу града, на чије место је постављен 19. јула 2012. Ожењен је, отац двоје деце.

Предшколска установа "Невен"

Предшколска установа "Невен" Прибој, основана је Одлуком Скупштине општине 17.12.1975. године, под називом – Дечји вртић "Невен" Прибој.
Решењем Министарства Просвете и науке од 14.07.2011. године, промењен је назив у Предшколска установа "Невен" Прибој. Установа је верификована Решењем Министарства просвете и науке 23.04.2012. године.

Установа делује у оквиру делатности уписане у судски регистар, сходно Уредби о класификацији делатности и води се под шифром
- делатност дневне бриге о деци 88.91 и
- предшколско образовање 85.10.

У оквиру своје основне делатности одређене Законом и оснивачким актом, Установа врши следеће послове:
• Превентивно-здравствена заштита и васпитно-образовни рад са децом од дванаест месеци до три године и од три године до поласка у школу;
• Припрема деце пред полазак у школу у години пред полазак у школу четири сата дневно у трајању најмање од девет месеци;
Установа обавља делатност у свом седишту, улица Пионирска број 2, у Новом објекту Установе, улица Лимска број 53, у објекту у Старом Прибоју и у 4 издвојена одељења – у Прибојској Бањи, Кратову, Саставцима и Сјеверину.
У Установу је уписано 450 деце, распоређених у 25 група.

Контакт:
Предшколска установа "Невен"
Адреса: Пионирска 2, 31330 Прибој
Телефон: 033/2452 488 и 2451 035
e mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Програм рада за 2015. годину можете погледати овде.

Директор: Јасна Којадиновић, рођена 21.03.1961. године, у Великој Дренови, општина Трстеник. Завршила Педагошку академију у Крушевцу и Основне академске студије на Учитељском факултету у Ужицу. На пословима васпитача ради од 25.04.1985. године, а на месту директора је од 26.03.2013. године. Удата, мајка двоје деце.

Завичајни музеј Прибој

Завичајни музеј Прибој

Одлуком СО-е Прибој 1990. године основан је Завичајним музеј, чија је основна делатност изучавање, чување, сакупљање и презентација уметничко-историјских дела и културне баштине општине Прибој.

Завичајни музеј има археолошко, етнографско, уметничко и историјско одељење, конзерваторску радионицу и библиотеку стручне литературе. При уметничком одељењу је галерија „Надежда Нада Виторовић“, а при етнографском је легат проф.др Вујице Јевђевића који је музеју поклонио кућу на Зеленцу чија је градња започела 1872. а завршена 1876. године .

Завичајни музеј располаже пословним простором од 800 и дворишним простором од 1.200м². Завичајни музеј је у старом делу града у кући Стевовића, угледне трговачке породице из Прибоја.

Контакт:

Завичајни музеј Прибој

Адреса: ул. "12 јануар" бр.21-25, 31330 Прибој 

Телефон: 033/24 52 453

е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Програм рада за 2019. годину можете погледати овде.


Директор: Саво Дерикоњић, археолог
Биографија:

Датум рођења: 16. август 1956. год.
Формално образовање:
1986. Универзитет у Београду, Филозофски факултет – катедра за археологију, Звање- дипломирани археолог
Радно искуство
1982. -1985. Учесник у реализацији археолошких пројекта у Србији, Црној Гори, Хрварској и Словенији;
1985. – 1991. Учесник и руководилац пројекта археолошких истраживања праисторијских хумки и насеља у долини Поблаћнице и Кремнима;
1990. - 1992. Оснивач Завичајног музеја у Прибоју;
1992. - 1997. Руководилац археолошких истраживања манастира Света Јања и Увац;
1998. - 2004. Руководилац археолошких истраживања манастира Ораховица у Мажићима;
2003. - 2010. Руководилац археолошких истраживања архео металуршког центра Јармовац, насеља и хумки у Калуђерском пољу, хумки и громила на Голешком брду и неолитског насеља у Челини.
Учесник је у више пројекта археолошких истраживања Републичког завода за заштиту споменика културе Београд (манастири Милешева, Бања, Пустиња) и Народног музеја из Ужица и Музеја града Новог Сада.
Аутор је више радова из области археологије, у монографским издањима и периодици.
Аутор је више мултидисциплинарних пројекта, каталога и изложби.

Додатна знања и вјештине
Технички уредник више научних публикација, цртач археолошких предмета и графичар.

Личне карактеристике
Добитник Октобарске награде града Београда у категорији студената за дипломски рад: "Статистичка и типолошка анализа керамике раног гвозденог доба са локалитета Ћерамидиште у Багрдану код Светозарева"; Добитник Грамате Жичке епархије за археолошка истраживања и обнову манастира Увац; Добитник Ордена Светог Саве другог реда за истраживања, конзервацију и ревитализацију манастира Ораховица; Добитник општинских признања за рад у култури Општина Прибој, Рудо и Сребреница...

Ожењен, отац два сина.

Тел: 033-2452-453; моб.тел:069-84-61-100
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Амфитеатар у дворишту Завичајног музеја

Amfiteatar

Етно кућа Јевђевића

Etno kuća Jevđevića

Завичајни музеј је у старом делу града у кући Стевовића

Zavičajni muzej je u starom delu grada u kući Stevovića

Спортски центар

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" ПРИБОЈ

Основана Одлуком СО Прибој 28.11.1991. године.
Бави се:

 • стварањем услова за организованим (школе,клубови,удружења) и индивидуалним бављењем спортом и рекреацијом;
 • управљањем и одржавањем постојећих објеката који су корисницима на располагању,
 • давањем пословног простора у закуп,

У саставу Установе налазе се:

 • фудбалски терен са атлетском стазом
 • помоћни фудбалски терен
 • фискултурна сала
 • отворени базени
 • терен за мали фудбал са вештачком травом
 • стрељана

 

Контакт

Установа за физичку културу "Спортски центар" Прибој
Адреса: Радмила Лавренчића бр.1
телефон/фаx: +381 33 2452 076
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Програм рада за 2019. годину можете погледати овде.

 

Директор: Саво Спасојевић дипломирани економиста. Рођен у Прибоју, 27.01.1958. Основну и средњу школу завршио у Прибоју, дипломирао на Економском факултету у Београду 1982.године. Од 1982. ради у Фапу, као референт за маркетинг и истраживање тржишта, а након тога као шеф извоза. Активно се бавио кошарком и проглашаван за најбољег кошаркаша у Прибоју у два наврата, 1976. и 1986. године, а награду за најбољег спортског радника добио 1997. и 2010. године. Био је председник фудбалског клуба Фап, 1997. и 1998. године, затим спортски директор кошаркашког клуба од 2002. до 2005. године, и од 2008. до данас. За директора Спортског центра именован је 2002. године, и на том месту био 2 године. Тренутно обавља функцију директора Спортског центра, на чије је место изабран 19. јула 2012. Ожењен, отац двоје деце.


Центар за социјални рад

Центар за социјални рад

Од свог оснивања Центар за социјални рад реализује стручне послове из области социјалне заштите који су му пренети у надлежност. Целокупна организација рада условљена је потребом да се прате и проучавају социјални проблеми, анимира заједница у правцу решавања ових проблема и спроводи превентивни и куративни рад кроз заштиту свих категорија: деце, одраслих и старих. Делатност Центра се развијала у оној мери у којој је сагледавана глобална социјална политика, у правцу који је пракса наметала и у мери којој је социјална наука напредовала.

Услови рада и простор у коме се реализују активности (непосредна заштита корисника и саветодавни рад), углавном задовољавају потребе, како корисника тако и запослених.
Делатност :

 • прихватилиште жртава породичног насиља
 • дневни боравак за децу са сметњама у развоју
 • становање уз подршку за младе који се осамостаљују
 • хранитељство
 • услуга помоћ у кући
 • дневни центар за старе
 • породични смештај за одрасле и старе


Контакт:

Центар за социјални рад Прибој
Адреса: Прибој ул. 12 јануар бр.114
Телефон: 033/2452-253, факс: 033/2451-142
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

сајт: www.csrpb.rs

Програм рада за 2019. годину можете погледати овде.

 

Директор: Зоран Полић, рођен 19.04.1964. године (Прибој), дипломирани правник. Завршио Правни факултет 29. јуна 1989. године у Београду. Прво запослење 1. новембра 1989. године у Центру за Социјални рад у Прибоју. На место директора Центра за Социјални рад први пут је именован 30. јуна 1997. године. Ожењен, отац једног детета. Супруга му је запослена у Дечјем вртићу, док је син студент друге године Грађевинског факултета у Београду.

Опширније...