slideshow04

Месне заједнице

На подручју општине Прибој образовано је по одлуци Скупштине општине Прибој 14 месних заједницa:

1. МЗ Стари град

Обухвата насељена места на подручју КО Прибој од реке Увац, до моста на Лиму “Мостина“ и простире се лево уз брдо Осовник до границе КО Црнузи, а десно у правцу ТВ репетитора на Пањој Глави па до границе КО Рача, са седиштем у Прибоју. Укупна површина износи: 309 ха и 30 ари. Број бирача по службеној евиденцији: 5808. Број чланова Савета месне заједнице: 7.
Председник Савета МЗ Мирхан Златанић тел.064/1365927
По попису из 2011. године на подручју ове месне заједнице живи 6381 становника.

2. МЗ Нови Прибој

Обухвата насељена места на подручју КО Прибој од моста на Лиму „Мостина“, односно границе на којој се завршава МЗ Стари град, па до краја КО Прибој, КО Читлук, КО Милијеш, КО Добриловићи, КО Црнузи, са седиштем у Прибоју. Укупна површина износи: 3448 ха и 19 ари. Број бирача по службеној евиденцији: 13525. Број чланова Савета месне заједнице: 15.
Председник Савета МЗ Жељко Јечменица тел.063/615346
По попису из 2011. године на подручју ове месне заједнице живи 11477 становника.

3. МЗ Бања

Обухвата насељена места на подручју КО Бања са седиштем на Бањи. Укупна површина износи: 3257 ха и 90 ари. Број бирача по службеној евиденцији: 2535. Број чланова Савета месне заједнице: 7.
Председник МЗ Зоран Станић тел. 064/2383381
По попису из 2011. године на подручју ове месне заједнице живи 3013 становника.

4. МЗ Кратово

Обухвата насељена места на подручју КО Кратово, КО Прибојске Челице, КО Брезна и  КО Јелача са седиштем у Кратову. Укупна површина износи: 5325 ха и 40 ари. Број бирача по службеној евиденцији: 576. Број чланова Савета месне заједнице: 7.
Председник Савета МЗ Љубиша Шћеповић тел.069/1275793
По попису из 2011. године на подручју ове месне заједнице живи 579 становника.

5. МЗ Рача

Обухвата насељена места на подручју КО Рача са седиштем у Рачи. Укупна површина износи: 3870 ха и 90 ари. Број бирача по службеној евиденцији: 1163. Број чланова Савета месне заједнице: 9.
Председник Савета МЗ Видомир Којадиновић тел.064/2383242
По попису из 2011. године на подручју ове месне заједнице живи 1904 становника.

6. МЗ Саставци

Обухвата насељена места на подручју КО Касидоли, КО Батковићи, КО Хер Голеша, КО Пожегрмац и  КО Црнуговићи, са седиштем у Саставцима. Укупна површина износи: 7199 ха и 55 ари. Број бирача по службеној евиденцији: 1128. Број чланова Савета месне заједнице: 9.
Председник Савета МЗ Свето Вилотић тел.064/6661707
По попису из 2011. године на подручју ове месне заједнице живи 1029 становника.

7. МЗ Бучје

Обухвата насељена места на подручју КО Бучје, КО Калуђеровићи и КО Крњача са седиштем у Бучју. Укупна површина износи: 8259 ха и 40 ари. Број бирача по службеној евиденцији: 369. Број чланова Савета месне заједнице: 7.
Председник Савета МЗ Драган Голубовић тел.064/5500919
По попису из 2011. године на подручју ове месне заједнице живи 399 становника.

8. МЗ Крајчиновићи

Обухвата насељена места на подручју КО Сочице, КО Заостро, КО Кукуровићи, КО Ритошићи и  КО Плашће, са седиштем у Крајчиновићима. Укупна површина износи: 7660 ха и 70 ари. Број бирача по службеној евиденцији: 451. Број чланова Савета месне заједнице: 7.
Председник Савета МЗ Бобан Бошковић тел.064/1734678
По попису из 2011. године на подручју ове месне заједнице живи 579 становника.

9. МЗ Забрњица

Обухвата насељена места на подручју КО Забрњица и КО Заградина са седиштем у Забрњици. Укупна површина износи: 3568 ха и 55 ари. Број бирача по службеној евиденцији: 403. Број чланова Савета месне заједнице: 7.
Председник Савета МЗ Зоран Деспотовић тел.069/8461000
По попису из 2011. године на подручју ове месне заједнице живи 380 становника.

10. МЗ Сјеверин

Обухвата насељена места на подручју КО Сјеверин, КО Живинице и КО Забрђе са седиштем у Сјеверину. Укупна површина износи: 3591 ха и 20 ари. Број бирача по службеној евиденцији: 833. Број чланова Савета месне заједнице: 7.
Председник Савета МЗ Вујадин Радовић тел.064/6259180
По попису из 2011. године на подручју ове месне заједнице живи 717 становника.

11. МЗ Стрмац

Обухвата насељена места на подручју КО Стрмац са седиштем у Стрмцу. Укупна површина износи: 3024 ха и 30 ари. Број бирача по службеној евиденцији: 126. Број чланова Савета месне заједнице: 7.
Председник МЗ Ратко Спајић тел.064/1678647
По попису из 2011. године на подручју ове месне заједнице живи 99 становника.

12. МЗ Прибојска Голеша

Обухвата насељена места на подручју КО Прибојска Голеша са седиштем у Прибојским Голешима. Укупна површина износи: 2766 ха и 85 ари. Број бирача по службеној евиденцији: 120. Број чланова Савета месне заједнице: 5.
Председник МЗ Драган Буквић тел.064/2860217
По попису из 2011. године на подручју ове месне заједнице живи 118 становника.

13. МЗ Мажићи

Обухвата насељена места на подручју КО Мажићи са седиштем у Мажићима. Укупна површина износи: 1562 ха и 70 ари. Број бирача по службеној евиденцији: 233. Број чланова Савета месне заједнице: 7.
Председник Савета МЗ Звјездимир Баковић тел.061/1128020
По попису из 2011. године на подручју ове месне заједнице живи 203 становника.

14. МЗ Калафати

Обухвата насељена места на подручју КО Калафати са седиштем у Калфатима. Укупна површина износи: 691 ха и  80 ари. Број бирача по службеној евиденцији: 337. Број чланова Савета месне заједнице: 5.

Председник Савета МЗ Хајрудин Нуровић тел.064/2859862
По попису из 2011. године на подручју ове месне заједнице живи 255 становника.

 

Све месне заједнице имају својство правног лица у погледу права и обавеза утврђених Статутом општине Прибој, Одлуком о образовању месних заједница општине Прибој и статута месних заједница. Од 14 месних заједница четири немају своје канцеларије за рад, а то су Прибојска Голеша, Мажићи, Калафати и Стрмац.