slideshow04

План интегритета општине Прибој

Општина Прибој усвојила је 31.01.2013. године План интегритета. За одговорно лице за спровође Плана интегритета именован је Борис Мрдовић, сарадник за послове скупштине и радна тела.
План интегритета је документ који представља резултат поступка самопроцене изложености институције ризицима за настанак и развој корупције, етички и професионално неприхваљивим поступцима у циљу одржања и побољшања интегритета институције кроз поједностављење процедура, јачање одговорности, контролу дискреционих овлашћења, едукацију, јачање етике, успостављање ефикасног система контроле, укидање неефикасне праксе.

Одлуку о усвајању Плана интегритета можете погледати овде.
Одлука о именовању радне групе за израду Плана интегритета погледајте овде.
Закључни извештај радне групе за израду Плана интегритета погледајте овде.

2017

Одлуку о усвајању Плана интегритета можете погледати овде.
Одлука о именовању радне групе за израду Плана интегритета погледајте овде.