slideshow04

Штаб за ванредне ситуације

Препоруке за поступање становништва у току поплаве као и након повлачења воде из поплавњеног подручја

4. седница Општинског штаба за ванредне ситуације

Решење о образовање стручно-оперативнх тимова Штаба за ванредне ситуације општине Прибој

Извештај са друге седнице Штаба

Закључак са друге седнице Штаба

Препорука донета на седници 3.12.2012. године

Решење о постављењу чланова штаба за вранредне ситуације

Решење о разрешењу чланова штаба за ванредне ситуације

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији опстине Прибој

Одлука о образовању штаба за ванредне ситуације општине Прибој

Решење о постављењу повереника и заменика повереника у насељима- месним заједницама на подручју општине Прибој

Процена угрожености општине Прибој и општи план реаговања у ванредним ситуацијама

Карте реке за поплаве

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Прибој 03.02.2012.

Укидање ванредне ситуације на територији општине Прибој 26.02.2012.

Решење о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање на подручју општине Прибој

Општи и оперативни план одбране од поплава

Програм рада Општинског штаба за ванредне ситуације за период јануар-децембар 2012. године

Извештај штаба за ванредне ситуације опшштине Прибој

Окружно командно-симулационе штабне вежбе ,,Златибор 2012”
21 –23. март 2012. године

Агенда