slideshow04

Буџет Општине Прибој

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Прибој за 2021. годину

 

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
- БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ
- I РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

2020. година
- Одлука о буџету за 2020. годину
- I ребаланс Одлуке о буџету за 2020. годину


Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Прибој за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Писмено образложење - пример

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Образци за програмски буџет 20202019. година
- Одлука о буџету за 2019. годину


Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Образци за програмски буџет 20192018. година
Одлука о буџету за 2018. годину


Одлуку о буџету општине Прибој за 2018. годину можете преузети овде.

Извештај независног овлашћеног ревизора Председнику општине Прибој о извршеној екстерној ревизији завршног рачуна Општине Прибој, консолидовани финансијски извештаји, са стањем на дан 31. децембра 2018. године можете преузети овде.

Упутство за припрему Одлуке о буџезу општине Прибој за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Образци за програмски буџет 2018

Упутство за праћење и извештавање о учинку

Образац за полугодишњи и годишњи извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката2017. година
Одлука о буџету за 2017. годину


Одлуку о буџету општине Прибој за 2017. годину можете преузети овде.

Упутство за припрему Одлуке о буџезу општине Прибој за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Преглед капиталних објеката

Прилог 3 - Комисије и уговори

Преглед лимита укупних расхода буџетских корисника за 2017. годину са пројекцијом за 2018. и 2019. годину из извора финансирања 01- приходи из буџета

Преглед кварталних квота расхода буџетских корисника за 2017. годину

Одлуку о завршном рачуну консолидованог рачуна буџета Општине Прибој за 2016. годину можете преузети овде.

budzet