banner telefoni naslovna

Решења према члану 145

Решење број ROP-PRI-30246-ISAW-1/2018 од 17.10.2018. године

Решење број ROP-PRI-30246-ISAW-1/2018 од 17.10.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-25547-ISAWHA-2/2018 од 08.10.2018. године

Решење број ROP-PRI-25547-ISAWHA-2/2018 од 08.10.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-25548-ISAW-1/2018 од 04.09.2018. године

Решење број ROP-PRI-25548-ISAW-1/2018 од 04.09.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-23256-ISAW-1/2018 од 20.08.2018. године

Решење број ROP-PRI-23256-ISAW-1/2018 од 20.08.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-14329-ISAW-3/2018 од 30.05.2018. године

Решење број ROP-PRI-14329-ISAW-3/2018 од 30.05.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-11946-ISAW-1/2018 од 28.05.2018. године

Решење број ROP-PRI-11946-ISAW-1/2018 од 28.05.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-10371-ISAW-1/2018 од 30.04.2018. године

Решење број ROP-PRI-10371-ISAW-1/2018 од 30.04.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-7304-ISAW-1/2018 од 23.03.2018. године

Решење број ROP-PRI-7304-ISAW-1/2018 од 23.03.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-7302-ISAW-1/2018 од 23.03.2018. године

Решење број ROP-PRI-7302-ISAW-1/2018 од 23.03.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-4726-ISAWHA-2/2018 од 20.03.2018. године

Решење број ROP-PRI-4726-ISAWHA-2/2018 од 20.03.2018. године овде.