banner telefoni naslovna

Конкурси, обавештења, позиви

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 20.став 5. Закона о процени утицаја на животну средину, („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05), Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Обавештава

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство,комунално-стамбене и имовинско правне послове Обавештава

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска  управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 11.09.2019. године, објављује Обавештење о донетом Решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава:

Опширније...

Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији општине Прибој

Обавештавамо Вас да ће у среду, 07.08.2019. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ВИСАН д.о.о. из Београда Земун, Јернеја Копитара бб, почети третман сузбијања ларви комараца на територији локалне самоуправе, у складу са Уговором бр. 404-02-51/2019-02/11 од 06.05.2019. године.

Опширније...

Обавештење о донетом Решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 12.07.2019. године, објављује Обавештење о донетом Решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09),Одељење за урбанизам, грађевинарство,комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава:

Опширније...

Обавештење о донетом Решењу којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину

Општинска  управа Прибој, Одељење за урбанизам,грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 06.06.2019. године, објављује Обавештење о донетом Решењу којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину.

Опширније...

Обавештење о подношењу захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператера Jonni plastics technology д.о.о. Прибој

Одељење за урбанизам, грађевинарство.комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018- др.закон) даје обавештење о пријему захтева за складиштење и третман неопасног отпада, оператера JONNI PLASTICS TECHNOLOGY DOO PRIBOJ на кат парцели број 1156/1 КО Прибој, улица Прибојске Чете бб, регистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 21403261 са шифром претежне делатности 3832-поновна употреба разврстаних материјала.

Опширније...

Образац Захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја

Образац Захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја можете преузети овде.

Опширније...