banner telefoni naslovna

Vesti

Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini Industrijskih parkova d.o.o Priboj radi izgradnje, putem prikupljanja ponuda

NNa osnovu odluke Odluke Opštinskog veća opštine Priboj br: 16 od 24.02.2020 godine, o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta, radi izgradlje, raspisuje se JAVNI OGLAS o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini Industrijskih parkova d.o.o Priboj radi izgradnje, putem prikupljanja ponuda.

I PREDMET OGLASA I POČETNA CENA
Polazeći od procene Poreske uprave Odsek za kontrolu Prijepolje br: 084-464-08-00024/2020-0000 od 05.03.2020 godine procenjena tržišna vrednost građevinskog zemljišta za katastarske parcele 557/2 , 557/3 i 557/4 , iznosi 1.600,00 dinara po m2.
- Početna cena za kat. parcelu 557/2 površine 6051m2 iznosi 9.681.600,00 dinara;
- Početna cena za kat. parcelu 557/3 površine 5723 m2 iznosi 9.156.800,00 dinara;
- Početna cena za kat. parcelu 557/4 površine 4129 m2 iznosi 6.606.400,00 dinara

Zanteresovani kupci mogu konkurisati za kupovinu samo jedne parcele a mogu konkurisati i za sve tri parcele uz dostavljanje podataka o proizvodnim pogonima koji će biti izgrađeni na svakoj parceli ponaosob.
Kriterijum za ocenjivanje ponuda je Najviša ponuđena cena.

III TRAJANjE OGLASA
Oglas je objavljen na sajtu opštine Priboj i u dnevnom listu Novosti i traje 30 dana od dana objavljivanja.
Javno otvaranje prispelih ponuda izvršiće se u prostorijama Industrijskih parkova dana 22.04.2020. godine u 12 časova i 15 minuta.

IV USLOVI PRIJAVLjIVANjA
Pravo učešća na oglasu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja ispunjavaju ostale uslove Oglasa, koja preuzmu dokumentaciju i koja uplate depozit.
Kompletna dokumentacija Javnog oglasa može se preuzeti u prostorijama Industrijskih parkova radnim danom od 08- 15 časova ili sa sajta Opštine Priboj.
Dodatna obaveštenja i informacije o ovom javnom oglasu mogu se dobiti na telefon Industrijskih parkova broj 033 2449249.

Dokumentaciju Javnog oglasa možete preuzeti ovde.