slideshow04

Vesti

Javni uvid u nacrt Plana razvoja opštine Priboj za period 2022-2028. sa analizom postojećeg stanja

Strateško planiranje na nivou jedinice lokalne samouprave predstavlja proces kojim se lokalna zajednica, njeni lideri, privreda, nevladin sektor i drugi lokalni akteri, ali pre svega građanke i građani, određuje prema tome u kom pravcu žele da se razvija njihova opština, odnosno postižu konsenzus oko toga kako vide svoju zajednicu u perspektivi i kako do tog željenog stanja treba doći. To uključuje razvijanje vizije za budućnost i određivanje prioritetnih ciljeva, mera i akcionih planova za postizanje te vizije.

Plan razvoja kao planski dokument najšireg obuhvata i najvećeg značaja za jedinicu lokalne samouprave služi kao mapa puta zajednice, a svrha mu je da, kroz participativni proces izrade i donošenja, izvrši prioritizaciju resursa, ciljeva, inicijativa, projekata i operacija, kako bi zacrtana vizija bila dostignuta.

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije donet je 2018. sa namerom da omogući uspostavljanje efikasnog, transparentnog, koordinisanog i realističnog sistema planiranja na svim nivoima u našoj zemlji. Postavkom hijerarhije planskih i drugih dokumenata javne politike, Zakon daje okvir za sve aktere u planskom sistemu, a čiji su JLS važan deo, da svoja strateška promišljanja o ključnim aspektima održive socijalne, ekonomske i klimatske politike, regionalnog i prostornog razvoja, stave u kontekst optimalnog korišćenje budžetskih sredstava, administrativnih kapaciteta i prirodnih resursa.

Planski sistem postavljen Zakonom i pratećim podzakonskim aktima daje smernice za izradu i praćenje realizacije plana razvoja, a koji sadrži pregled i analizu postojećeg stanja, viziju odnosno željeno stanje, prioritetne ciljeve razvoja koji se žele postići i pregled odgovarajućih mera sa opisom, koje se dalje razrađuju drugim dokumentima javne politike i srednjoročnim planom JLS. Evaluacija realizacije ciljeva se vrši svake treće godine po donošenju plana, tako što opštinsko veće treba da utvrdi predlog izveštaja o učincima sprovođenja plana razvoja, koji podnosi na usvajanje skupštini JLS. Prilikom izrade plana razvoja JLS treba da vodi računa o njegovoj usklađenosti sa planskim dokumentima donetim na višim nivoima, vodeći računa o izvornim nadležnostima JLS u domenu planiranja. Posebno je važno i potrebno uskladiti viziju razvoja JLS definisanu planom razvoja sa prostornim planom, kako bi prioritetni ciljevi i mere bili u skladu sa održivi ekonomskim rastom i razvojem, racionalnim korišćenjem zemljišta, demografskim promenama i stanovanjem, saobraćajem i tehničkom infrastrukturom, životnom sredinom, kulturnim nasleđem i svim ostalim oblastima koje su u nadležnosti JLS.

Priprema plana razvoja opštine Priboj razvijen je kroz projekat „Zeleni ruralni dogovor - strategije održive i pametne tranzicije za ruralne opštine“, koji je deo Evropske klimatske inicijative (EUKI), Federalnog ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost Savezne republike Nemačke (BMU), a stručnu podršku u izradi je davala RES Fondacija iz Beograda.

Svoje predloge možete uputiti na mejl adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Nacrt Plana razvoja opštine Priboj za period 2022-2028. sa analizom postojećeg stanja možete preuzeti ovde.