Vesti

Održana 10. sednica Skupštine opštine Priboj

Odbornici SO Priboj 10. maja zasedali su po deseti put u ovom skupštinskom sazivu.

Ovo skupštinsko zasedanje započeto je potvrđivanjem odborničkog mandata Muju Jahoviću, ispred liste Akademik Muamer Zukorlić - Stranka pravde i pomirenja, a potom i izborom odbornice Amine Mišorep, sa iste liste, na mesto zamenice predsednika SO Priboj.

Za VD direktora Zavičajnog muzeja u Priboju imenovana je Dušica Raković, diplomirani geograf i master turizma.

Novi članovi Upravnog odbora Doma kulture u Priboju opet su dame-Gordana Papić ispred lokalne samouprave i Jovanka Koldžić, ispred zaposlenih u ovoj kulturnoj ustanovi.

Bez mnogo rasprave usvojeni su izveštaji o radu budžetskih korisnika za prethodnu godinu, Centra za socijalni rad, Centra za razvoj usluga socijalne zaštite, Sportskog centra, Gradske biblioteke i Doma kuture.

Prihvaćen je i izveštaj o radu Opštinskog pravobranilaštava, gde su i dalje zabrinjavajući podaci o naknadama od ujeda pasa lutalica, što predstavlja značajan problem, iako se preduzimaju konkretne mere na smanjenju i ograničavanju razmnožavanja pasa lutalica u našem gradu.

Odbornici su prihvatili i novu uslugu Centra za razvoj usluga socijalne zaštite, dodatna podrška deci u procesu obrazovanja, a sredstva će obezbediti opština Priboj.

Budžetska sredstva opštinskog Fonda za zaštitu životne sredine u iznosu od 3.100.000,00 dinara, biće iskorišćena za dve namene - 2 miliona dinara opredeljeno je za zamenu neefikasnih ložišta u individualnim domaćinstvima, energetski efikasnijim, za šta je od resornog ministarstva dobijeno još 5 miliona dinara, što će za ovu namenu biti ukupno 7 miliona dinara, a konkurs će biti raspisan u narednom periodu. Za monitoring buke i vazduha u našem gradu, iz Fonda za zaštitu životne sredine opštine, opredeljeno je 1.100.000,00 dinara.

Skupština opštine Priboj i prihvatila je i Operativni plan odbrane od poplava na području opštine za vode drugog reda, kao i godišnji Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu opštine Priboj. U pitanju je 78 hektara obradivog zemljišta, za koji konkurs raspisuje nadležno ministarstvo a lokalna samouprava pruža samo tehničku podršku.

Deseta sednica SO Priboj završena je pitanjima i predlozima odbornika, uglavnom infrastrukturne prirode, od izgradnje gradske kotlarnice za žitelje starog dela grada, preko asfaltiranja puteva i ulica, do preusmeravanja prodaje različite robe sa ulica i trotoara, na pijace u oba dela grada.