slideshow04

Vesti

Produžavanje Javnog uvida u urbanistički projekat za izgradnju gradske saobraćajnice

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 US, 98/2013 US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 i 52/2021)

PRODUŽAVA SE OGLAŠAVANjE JAVNE PREZENTACIJE URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju gradske saobraćajnice na katastarskim parcelama br. 927/2, 929/1, 927/3, 929/5, 929/3, 933/8, 929/4, 933/7, 933/3, 933/6, 933/9, 936/16, 936/18, 936/12, 936/14, 934/2, 934/9, 936/15, 941/3, 937/3, 941/2, 942, 938/15 KO Banja

Produžava se javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju gradske saobraćajnice na katastarskim parcelama br. 927/2, 929/1, 927/3, 929/5, 929/3, 933/8, 929/4, 933/7, 933/3, 933/6, 933/9, 936/16, 936/18, 936/12, 936/14, 934/2, 934/9, 936/15, 941/3, 937/3, 941/2, 942, 938/15 KO Banja i obaviće se u zgradi Opštinske uprave Priboj u Ulici 12. januara br. 108 (montažna zgrada) do 21.06.2022. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Opštinskoj upravi Priboj, odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, preko pisarnice, najkasnije do 21.06.2022. godine do 15 časova.

Javni uvid u prezentaciju urbanističkog projekta u elektronskoj formi možete izvršiti ovde.

RUKOVODILAC ODELjENjA