banner telefoni naslovna

Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2018. godinu sa teritorije opštine Priboj

Komisija za sprovođenje javnog konkursa raspisuje Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2018. godinu, sa teritorije opštine Priboj.

Sredstva namenjena udruženjima građana i nevladinim organizacijama dodeljuju se za realizaciju projekata iz sledećih oblasti: boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci, zaštite izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoć starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, podsticanje obrazovanja, nauke, kulture, zaštite životne sredine, poljoprivrede i narodnog stvaralaštva, održivog razvoja, zaštite potrošača, razvoja i negovanje međudržavne saradnje, unapređenja i razvoja sporta, zaštite životinja, borbe protiv korupcije, humanitarni i ostali programi u kojima udruženja isključivo i neposredno slede javne interese.

Pravo učešća imaju nevladine, neprofitne i nepolitičke organizacije i udruženja građana koja su registrovana na teritoriji opštine Priboj.

Vrednost opredeljenih sredstva u Budžetu Opštine je 7.500.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 07.03.2018. godine.

Ceo tekst konkursa možete preuzeti ovde.
Prijavni obrazac možete preuzeti ovde.