banner-mosi2018

Druga sednica Skupštine 55. MOSI "PRIBOJ 2018"

Druga sednica Skupštine 55. MOSI "PRIBOJ 2018", zakazana za četvrtak 24.05.2018. godine, održaće se u Domu kulture "Pivo Karamatijević", sa početkom u 13 časova.

DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sednice Skupštine 55. MOSI "Priboj 2018" održane 30.11.2017. godine
2. Izbor potpredsednika Skupštine 55. MOSI "Priboj 2018"
3. Informacija predsednika Organizacionog odbora 55. MOSI "Priboj 2018" o aktivnostima koje se odnose na organizaciju 55. MOSI "Priboj 2018"
4. Donošenje Odluke o terminu održavanja 55. MOSI "Priboj 2018"
5. Predlog Organizacionog odbora 55. MOSI "Priboj 2018" u kojim sportskim granama da se održe takmičenja
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju cena usluga smeštaja, ishrane i iznosa kotizacije za učešće na 55. MOSI "Priboj 2018"
7. Donošenje Odluke o terminu za dostavu konačnih prijava gradova i opština za učešće na 55. MOSI "Priboj 2018"
8. Donošenje Odluke o raspisivanju konursa za dodelu organizacije 57. MOSI 2020. godine
9. Tekuća pitanja

mosi 1 skupstina