banner-mosi2018

Javno privatno partnerstvo opština Prijepolje i Priboj - "Regionalna hladnjača" među osam najboljih

Projektna ideja pod nazivom "Regionalna hladnjača" koju je Opština Prijepolje kandidovala, a pripremila Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Prijepolje, na konkursu u okviru projekta "Javno – privatno partnerstvo (JPP) kao razvojni potencijal" izabrana je u osam najboljih . U ovu projektnu ideju uključena je i Opština Priboj, kao jedan od regionalnih partnera.

Konkurisalo je, u periodu od 18. juna do 15.jula 2013. godine, 29 opština i gradova koji su uključeni u međuopštinska partnerstva u okviru USAID Projekta održivog lokalnog razvoja.
Izbor najboljih projektnih ideja izvršeni su na osnovu evaluacionih kriterijuma među kojima su i komparativna prednost predloga, direktni i indirektni efekti za privredu, brzina implementacije i izraženi interes privatnog sektora. Izabranih osam JPP projektnih ideja iz Raške, Niša, Tutina, Nove Varoši, Doljevca, Kanjiže, Zrenjanina i Prijepolja imaće mentorsku tehničku pomoć u izradi akcionih planova za njihovu realizaciju i biće predstavljene potencijalnim privatnim partnerima, finansijerima i drugim zainteresovanim subjektima na investicionoj konferenciji. Projekat "Javno-privatno partnerstvo kao razvojni potencijal" sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku USAID-a i Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave.