banner-mosi2018

Predsednik opštine doneo mere uštede i racionalizacije

Na osnovu člana 76. Statuta opštine Priboj (Sl. list opštine Priboj, br. 12/08), predsednik opštine je dana 17.10.2013. godine doneo sledeće mere uštede i racionalizacije:

  1. 20 % smanjenje zarade funkcionerima i pored toga što je Vlada Republike Srbije donela paket mera štednje koji će se primenjivati od 2014. godine, a jedna od tih mera je i uvođenje poreza na sve plate u javnom sektoru veće od 60.000 dinara. 
  2. Ukida se pravo na korišćenje ugostiteljskih usluga i reprezantacije na teret budžeta za sve direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava.
  3. Da se rad komisija koje obrazuje predsednik opštine i načelnik opštinske uprave, kao i komisija čiju naknadu za rad utvrđuje predsednik opštine, organizuje u radno vreme i bez naknade za zaposlene.
  4. Da se obustavi isplata dodataka na zaradu po osnovu rada dužeg od punog radnog vremena, a da se organizovanje rada vrši kroz preraspodelu radnog vremena.
  5. Da se izvrši maksimalna racionalizacija službenih putovanja, a odlazak na seminare samo onde gde su obezbeđeni troškovi od strane organizatora.
  6. Ove mere stupaju na snagu 01.11.2013. godine.

Tekst dokument u celosti možete pogledati ovde.