banner-simboli i dan opstine

КЛЕР: Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Како би подстакло младе људе да се активно баве пољопривредом и на тај начин обезбеде егзистетенцију себи и својој породици, али и оживе рурала подручја, Министарство пољопривреде и заштите животне средине је покренуло нови програм субвенционисања младих пољопривредника. Врсте подстицаја, услoви, нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, образац пријаве на конкурс за oствaривaње прaвa нa пoдстицaje, као и мaксимaлни изнoс пoдстицaja пo кoриснику дефинисани су Правилником о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима.

Подстицаји обухватају подршку програмима и то:

1) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње и припреме пољопривредних производа за тржиште на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
2) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
3) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење прераде млека, поврћа и воћа на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.

Више о Правилнику прочитајте овде.