banner-mosi2018

Одржана 36. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 36. по реду заседање Општинског већа општине Прибој. На дневном реду нашло се пет тачака за утврђивање, као и текућа питања у оквиру којих се разматрају молбе и захтеви грађана.

Донета је Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе Прибој, што је законски и предвиђено.

Такође, данас је донето и Решење о именовању Комисије за спровођење поступка за попуњавање положаја, односно начелника Општинске управе, којим су у Комисију именовани Борис Мрдовић, дипломирани правник, Кристина Папан, дипломирани политиколог и Марија Раковић, дипломирани правник. Задатак Конкурсне комисије је да спроведе изборни поступак за избор начелника Општинске управе Прибој.

Општинско веће донело је Одлуку о накнади штете пољопривредним произвођачима малине на територији општине Прибој, настале као последица елементарних непогода у 2017. години. Одлуком је уређен поступак, начин исплате накнаде штете, услови које произвођачи треба да испуне и начин регулисања међусобних обавеза. Акт ће бити прослеђен Скупштини општине на усвајање, након чега ће малинари моћи да подносе захтеве. Обрачун висине накнаде штете по сваком поднетом захтеву, односно произвођачу који испуњава услове по овој Одлуци, добија се множењем количине предате малине и јединствене основице за све произвођаче, која износи 20 динара по килограму, што представља проценат умањења рода малине услед елементарних непогода. Накнада штете може се вршити искључиво оним произвођачима малине са територије општине Прибој, који су у 2017. години имали регистровано пољопривредно газдинство и поседују доказ о количини предате малине надлежним откупљивачима, односно власницима хладњача.

Данас је донет Програм о расподели и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у општини Прибој за 2018. годину, а чланови Већа размотрили су и Скупштини општине проследили на усвајање Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Прибој за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

15 sednica opstinskog veca priboj