banner telefoni naslovna

Прибој међу 50 локалних самоуправа у којима се унапређује систем управљања људским ресурсима

У оквиру Програма Савета Европе „Управљање људским ресурсима у локалним самоуправама – фаза 2“, у току је спровођење пакета подршке у 50 локалних самоуправа, у коме учествује и општина Прибој.

У свих 50 градова и општина у Србији, који су добили подршку Савета Европе и Европске уније за стручно усавршавање запослених и успостављање система управљања људским ресурсима у локалним самоуправама, започеле су свој једногодишњи процес модернизације службеничког система, заснованог на компетенцијама, знањима и вештинама у складу са европским стандардима и принципима доброг управљања у локалним самоуправама.

Локалне самоуправе које су укључене у овај програм добиле су тзв. „пакете подршке“ – посебно развијене инструменте за унапређење функције управљања људским ресурсима у локалним самоуправама. То значи да ће оне током наредних годину дана, до краја 2021. године, имати подршку експерата Савета Европе, уз чију помоћ ће мењати систем управљања људским ресурсима. Тај процес подразумева низ активности, које ће допринети побољшању квалитета рада управе у целини и водити ка томе да управа постане добар сервис грађанима и привреди.

Осим реализације „пакета подршке“ ове локалне самоуправе ће моћи да учествују и на посебном позиву за доделу финансијских средстава (до 30.000 €) за спровођење организационих промена и унапређења у локалним администрацијама.


Програм „Управљање људским ресурсима у локалним самоуправама – фаза 2“, вредан 4 милиона евра заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталне конференције градова и општина

Поред подршке управљању људским ресурсима у локалним самоуправама, програм ће активно подржати и рад Националне академије за јавну управу, као централне институције за стручно усавршавање државних службеника и Савет за стручно усавршавање запослених у локалним самоуправама.