banner telefoni naslovna

Заказана 25. седница Скупштине општине

25. седница Скупштине општине Прибој ће се одржати 3. јуна 2020. године (среда) у 10 часова у великој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2020. годину;
2. Предлог Одлуке о укидању својства добра у општој употреби - део улице;
3. Предлог Одлуке о одређивању спратности објеката у поступцима озакоњења;
4. Предлог Одлуке о финансијској подршци породици са децом;
5. Давање сагласности на Статут Центра за развој услуга социјалне заштите општине Прибој;
6. Предлог Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Прибој за 2020. годину;
7. Предлог Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Прибој за 2020. годину;
8. Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Прибој за 2019. годину;
9. Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације Прибој за 2019. годину;
10. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
11. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
12. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Установе за физичку културу "Спортски центар Прибој";
13. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој
14. Предлог Решења о измени решења о престанку дужности и именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу;
15. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~1,6МБ - ажурирано 30.05. у 10 часова).

skupstina opstine priboj