slideshow04

Завршена замена сијалица јавне расвете

Кроз пројекат јавно-приватног партнерства у Прибоју, ових дана, завршена је замена досадашњих сијалица јавне расвете, савременијим и економичнијим ЛЕД сијалицама. Укупно је замењено 1984 сијалице, које ће, уз декоративни ефекат и дужи век трајања, донети и значајне уштеде у општинсkом буџету.

Према речима Марка Јањушевића, енергетског менаџера општине Прибој, гарантована финансијска уштеда је 12%, а да је пројектована уштеда, за свих 15 година, колико траје јавно-приватно партнерство, 14,5 милиона киловат часова или 964 хиљаде киловат часова на годишњем нивоу.

zamena javne rasvete 2020

"Од финансијских уштеда отплаћиваће се и инвестиција приватног партнера, а кроз пројекат је обезбеђено и одржавање јавне расвете у наредних 15 година.", истиче Јањушевић и напомиње, да није занемарљиво ни смањење емисије угљен диксида у атмосферу, за чак 72%.

Пројекат је вредан 112 милиона динара, реализује се кроз јавно-приватно партнерство, јавни партнер је Општина Прибој, док је приватни партнер Конзорцијум који чине „Петрол“ д.о.о. Београд, фирма „Смарт енерџи инвестмент“ и „Електромонтажа“ Краљево, као извођач радова.

Ранијим пројектом замењено је 450 сијалица јавне расвете, па је тренутно у општини Прибој замењено око 2500 сијалица, како у граду тако и на сеоском подручју, у центрима месних заједница. Преостало је још око 520 досадашњих сијалица јавне расвете, које нису ЛЕД и нису замењене.