slideshow04

Потписан уговор за изградњу преграде на Лиму за прикупљaње плутајућег отпада

Председник општине Прибој Лазар Рвовић, данас је у Министарству заштите животне средине, са министарком Иреном Вујовић, потписао Уговор о реализацији пројекта "Изградња плутајуће речне преграде за прикупљање амбалажног отпада и осталих врста отпада у Потпећком језеру". Уговоре су потписали и председници суседних општина, којима су одобрена средства у исте сврхе, а потписивању уговора присуствовао је и народни посланик из Прибоја, Крсто Јањушевић.

Укупна вредност пројекта је 45 милиона динара, Министарство финансира 80 %, односно 36 милиона динара, док Општина Прибој учествује са 20 %, односно са 9 милиона динара.

Средства су добијена по јавном конкурсу, који је расписало министарство, за суфинансирање пројеката заштите и очувања вода, као природних ресурса на реци Лим, у 2021. години. Циљ је очување квалитета вода, отклањање последица од загађења и примена креативних мера, па су у том контексту подржани и пројекти суседних општина, Пријепоља са 15.000.000,00 и Нове Вароши са 19.000.000,00 динара.

На тај начин Министарство за заштиту животне средине, са укупним износом од 70 милиона динара, помаже локалне самоуправе у сливу реке Лим кроз Србију, у решавању горућег проблема са накупљањем отпада у корито ове реке.

То ће допринети заштити екосистема реке, односно флоре и фауне, спречава се процес ослобађања штетних гасова у ваздух, а река Лим и околина биће и лепше и чистије. Осим еколошког ефекта, стављање плутајућег отпада под контролу, допринеће и развоју локалног туризма, имајући у виду природне потенцијале али и историјски значајне објекте у непосредној близини.

Пројектом је планирано и да се прикупљени отпад рециклира.