slideshow04

"Скапирај систем" - пројекат мисије ОЕБСа у Србији

Од почетка године, Мисија ОЕБС-а у Србији реализује пројекат под називом „Скапирај систем - Упознавање младих са радом локалне самоуправе“, са циљем да подстакне младе на значајније учешће у друштвеном животу, као и да побољша знање и разумевање принципа доброг управљања, правног система Републике Србије и надлежности институција локалне самоуправе, кроз искуствено учење.

Теме или питања, која се између осталог реализују кроз пројект су: Које су надлежности локалних самоуправа у Србији, како се финансирају, ко у учествује у њиховом раду, које су одговорности функционера локалних самоуправа?

Да би се на интересантан и младима разумљив начин приказао рад локалне самоуправе, урађени су и анимирани филмови који се налазе на YouTube на адреси https://www.youtube.com/c/OSCE/videos

У току је Програм стручног усавршавања за младе у локалним самоуправама, у коме учествује 11 младих из општина Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Нова Варош, Прибој и Пријепоље. Ова активност је започета у јануару и трајаће до маја 2021. године.

У сарадњи са канцеларијама за младе из наведених шест општина, организовани су разговори са младима, који су имали за циљ подстицање двосмерне комуникације између младих и представника власти.

У пројекту је планирана и посета јединицама локалних самоуправа и разговори са представницима власти, све са циљем да пројекат код младих допринесе бољем разумевању надлежности локалне самоуправе, као и значајнијем учешћу младих у животу заједнице којој припадају.