slideshow04

Формиран Здравствени центар Прибој

Одлуком Владе Србије од 11.фебруара 2021. године, а на основу Уредбе о плану мреже здравствених установа у Србији, формиран је Здравствени центар Прибој, који је настао спајањем Дома здравља Прибој и Опште Болнице Прибој. Нова здравствена установа, као мултифункционална и радна целина, биће под ингеренцијом Владе Србије, која и бира органе управљања.

Одлуком Министарства здравља од 19. априла 2021. године, до именовања директора Здравственог центра Прибој, послове директора Здравственог центра Прибој обављаће директор Опште Болнице Прибој, др Предраг Терзић.

Истовремено директор Дома здравља Прибој др Владимир Милинковић, наставља да обавља дужности директора Дома здравља, као организационе целине Здравственог центра Прибој.

Влада Србије, односно Министарство здравља у наредном периоду треба да именује и привремене органе управљања - Управни и Надзорни одбор.

На подручју Златиборског округа формирана су три здравствена центра - у Ужицу, Пријепољу и Прибоју.