slideshow04

Упис у високошколску јединицу у Прибоју

Академија струковних студија Шумадија, одсек Трстеник, која наставља традицију државне високе техничке машинске школе основане још 1968.године, у акредитованој Високошколској јединици Прибој, уписује нову, четврту генерацију студената у прву годину основних струковних студија-Машинско инжењерство, модул Производно машинство.

Стручне компентенције:

• Пројектовање делова, склопова, уређаја и машина;
• Пројектовање технологија, укључујући конструкцију алата и прибора;
• Израда и тестирање програма за обраду на CNC машинама;
• Избор опреме и пројектовање производних погона;
• Механизација и аутоматизација процеса.

Бесплатна школарина, могућност студирања уз рад, сарадња са привредом, стручна пракса, успешно запошљавање по завршетку студија.

Дужина студија је 3 године, 6 семестара, 180 ЕСПБ бодова.

Академско звање: Машинско инжењерство - модул Производно машинство.

Назив дипломе: Струковни инжењер машинства.

Услови уписа - завршено средње образовање, пријемни испит.

Упис се врши у просторијама Високошколске јединице у Прибоју, која се налази у Слободнoј зони Прибој.

Упис траје од 17. јуна до 1. јула 2021.године.

Полагање пријемног испита 5.јула 2021.године у 12 сати.

Све додатне информације на телефон 064 180 57 60, Марија.

Добро дошли у свет модерне технике!

visoka skola slobodna zona