slideshow04

Одржана 18. седница Општинског већа општине Прибој

Већници Прибоја на својој 18. седници у овом сазиву, у петак, 11. јуна, прихватили су други ребалнас буџета Општине Прибој у 2021. години, који сада износи 1.539.816.000,00 динара.

"У односу на претходни ребаланс Буџет Општине је сада већи за 52,7 милиона динара или за 3,54%.", каже Славиша Јањушевић, руководилац Одељења за друштвене делатности, финасије и буџет.

Према његовим речима, повећање се односи на трансферна средства Републике, и то у највећем делу за заштиту животне средине од 42,6 милиона динара и путну инфрастеруктуру од 7 милиона динара.

Чланови Општинског већа утврдили су и предлог Одлуке о завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2020.годину, као и предлог Одлуке о усвајању Споразума о оснивању заједничке службе за цивилну заштиту и смањење ризика од катастрофа у сливу реке Дрине.

Већници Прибоја прихватили су и предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач локална самоуправа,а ради се о ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој, ЈКП "Услуга" и ЈП "Топлана" Прибој. Конкурси ће бити расписани у септембру.

Без расправе прихваћени су извештаји о пословању ЈП "Топлана" Прибој и Регионалне санитарне депоније "Бањица" Нова Варош у 2020.години, као и допуна Програма пословања истог предузећа у овој години.

"Чим се заврши изградња Трансфер станице са рециклажним двориштем на локацији Бањица и крене транспорт комуналног отпада на ужичку депонију "Дубоко" одмах ће се кренути и са санирањем и рекултивацијом садашње депоније "Дубоки поток" у Друглићима, као што се то тренутно ради са депонијом "Стањевине" у Пријепољу.", информисао је већнике, председник Општине Прибој Лазар Рвовић.

Иако није законска обавеза, на дневном реду Општинског већа нашао се и Извештај о раду Градске спортске дворане, као д.о.о., где ће локална самоуправа, након прикључења новог система грејања, настојати и да изнађе значајнија средства за реконструкцију објекта, који је пуштен у рад 1995.године, а на задовољство прибојских спортиста и младости овог града.

Прибојски већници разматрали су и Акциони план за родну равноправност општине Прибој за период 2021 -2024.године, затим Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, као и Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда у општини Прибој у текућој години.

На седници Општинског већа донета је и Одлука о образовању Координационог тела за израду и праћење спровођења Плана развоја општине Прибој за период до 2028.године, а утврђен је и Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у општини Прибој за 2021.годину.

Правилником се регулише суфинасирање Општине у набавци енергетски ефикасних котлова, пећи и шпорета на дрвну биомасу за станове и породичне куће, који нису или немају услове за прикључење на систем даљинског грејања, до 60 % укупне вредности или максимално до 70 хиљада динара по кориснику. За ову намену планирано је 4,5 милиона динара, а расписивање конкурса уследиће ускоро. Друга мера је набавка шпорета за огревно дрво за кориснике Центра за социјални рад, где је максимално учешће Општине до 50 хиљада динара односно до 100% вредности шпорета. По овом основу планирана су средства у износу од 500.000,00 динара.

Дневни ред седнице можете погледати овде.