slideshow04

Заказана 5. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 16. јуна 2021. године (среда) у 10 часова у великој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Бранку Ђуровићу;
2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Прибој;
3. Предлог Одлуке о Завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2020. годину;
4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину;
5. Предлог Одлуке о усвајању споразума о оснивању Заједничке службе за цивилну заштиту и смањење ризика од катастрофа у сливу реке Дрине;
6. Предлог Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Прибој за 2021. годину;
7. Оперативни план одбране од поплава за подручје општине Прибој за воде II реда;
8. Акциони план за родну равноправност општине Прибој за период 2021.-2024. године;
9. Извештај о раду Регионалне санитарне депоније “Бањица“ за 2020.годину;
10. Предлог Одлуке о давању сагласности на измену и допуну Програма пословања Регионалне санитарне депоније“Бањица“ за 2021. годину;
11. Извештај о раду Градске спортске дворане Прибој за 2020. годину;
12. Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Прибој за 2019. годину;
13. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Прибој;
14. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа;
15. Предлог Решења о образовању Комисије за планове;
16. Предлог Решења о именовању чланова Савета за међунационалне односе;
17. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
18. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
19. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Установе за физичку културу "Спортски центар Прибој"
20. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој;
21. Предлог Решења о именовању директора Градске библиотеке Прибој;
22. Предлог Решења о престанку мандата директора Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој;
23. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој;
24. Предлог Решења о престанку мандата и именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој;
25. Предлог Решења о престанку мандата и именовању чланова Надзорног одбора ЈКП "Услуга" Прибој;
26. Предлог Решења о престанку мандата и именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Топлана Прибој"
27. Предлог Решења о престанку дужности и именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу;
28. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој;
29. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора "Машинско електротехничке школе Прибој"
30. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~3,6МБ - ажурирано 15.06. у 11 часова).

skupstina