slideshow04

За спречавање дивљих депонија Прибоју 2.162.000 динара

У циљу пружања подршке јединицама локалних самоуправа у спречавању нелегалног депоновања отпада и превенцији настајања нових дивљих депонија, Министарство заштите животне средине, општини Прибој одобрило је 2.162.000,00 динара за суфинансирање пројекта “Уклањање дивљих депонија на територији општине Прибој”.

Уговор је у Министарству заштите животне средине, у петак, 27. августа, потписао председник општине Прибој, Лазар Рвовић.

Министарство је за спречавање нелегалног депоновања отпада и превенцију настајања нових дивљих депонија, у 2021.години определило укупно 75 милиона динара, а од 91 захтева, који су приспели на јавни конкурс, одобрени су пројекти за 65 локалних самоуправа у Србији.