slideshow04

Конкурс Министарства за бригу о селу: Куповина сеоске куће са окућницом

Према доступним подацима, у Србији има 260 хиљада неожењених момака и 100 хиљада неудатих девојака, старости до 45 година. Највећи број, бар момака је у српским селима, где под истим кровом истовремено живи три до пет генерација, што је један од разлога, зашто млади не заснивају породице.

Истовремено,у Србији тренутно има 200.000 празних кућа, од тога 50.000 кућа, којима се чак не зна ни власник. Иако 40,6 одсто становништва Србије живи у селима, са просечном старошћу од 43,6 година, број житеља на сеоском подручју је у сталном опадању, и то чак у 86 одсто села Србије, па је због тога, око 1200 села, у фази нестајања.

А да би се зауставило даље одумирање српског села и вратио живот у напуштена домаћинства, држава предузима конкретне мере на оживљавању тих простора, култивисањем породичних имања и скидањем катанаца са девастираних вековних огњишта.

Да би подстакли младе да се врате на село,решавањем једног битног услова - стамбеног питања, Министарство за бригу о селу, донело је Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом.

Програмом је предвиђена додела бесповратних средстава - младом пољопривреднику, без обзира на пол, затим брачним и ванбрачним паровима, као и самохраном родитељу, за куповину сеоске куће са окућницом, која може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима.

Укупна вредност сеоске куће са окућницом не може бити већа од 1.200.000,00 динара, што је и максималан износ строго наменских бесповратних средстава.

За овај Програм опредељено је пола милијарде динара, која ће се додељивати по редоследу поднетих пријава – до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2021. године.

Подносиоци пријаве не могу бити старији од 45 година, не могу бити власници или сувласници непокретности односно објеката, осим пољопривредног земљишта, или да непокретност нису отуђили или поклонили у претходних пет година, од дана објављивања конкурса.

У моменту подношења пријаве, потенцијални купац не може имати неизмирене а доспеле обавезе по основу пореза и доприноса, не може бити у поступку одобравања средстава кредита или субвенција за куповину или адаптацију непокретности, и са продавцем не може бити у крвном сродству.

Поред обавезних услова, подносилац пријаве треба да испуњава и бар један, од четири алтернативна услова, наведена у конкурсу.

Што се тиче сеоске куће, она мора да испуњава услове за живот и становање, да није у градском и приградском делу општине, да се налази у селу, у коме постоји бар једна јавна служба или у суседном селу, да је уписана у катастар непокретности и да је изграђена у складу са важећим прописима, као и да није предмет хипотеке или судског спора.

Подносиалц пријаве сам проналази кућу са окућницом која је на продају, обраћа се локалноj самоуправи, која на терен шаље стручно лице, овлашћено да изврши процену тржишне вредности, која не може бити већа од 1.200.000,00 динара.

Уколико дође до реализације овог програма, купац је дужан да станује у купљеној кући и промени пребивалиште, кућу са окућницом не може отуђити пре 10 година, за то време мора бити осигурана, а на њу не може ставити хипотеку пре пет година.

Подносилац пријаве, којима буду одобрена средства, потписује тројни уговор са Министарством и локалном самоуправом, која и прати реализацију и наменско трошење средстава, а у супротном предлаже Министарству раскид уговора, уз повраћај буџетских средстава.

Јавни конкурс можете погледати овде.