Обавештење: Обустава саобраћаја на путу Кокин Брод - Прибојска Бања

Због извођења радова на реконструкцији државног пута другог А реда 194 Кокин Брод - Прибојска Бања, планирана је тотална обустава саобраћаја у пуној ширини коловоза, почев од 13.09.2021. до 31.12.2021. године, у периоду од 07:00 часова до 18:00 часова.

За време поменуте обуставе, учесници у саобраћају морају поштовати постављену саобраћајну сигнализацију као и инструкције саобраћајне полиције и одговорног извођача радова за коришћење алтернативног путног правца на овом подручју у назначеном периоду.

Мештанима подручја, које ће бити обухваћено поменутом обуставом, биће омогућен пролазак, уз копију личне карте, коју ће давати на увид редарима на градилишту.