Заказана 6. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 15. септембра 2021. године (среда) у 10 часова у великој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Разматрање Извештаја о пословању за 2020. годину Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој;
2. Разматрање Извештаја о раду и пословању за 2020. годину Јавног предузећа "Топлана Прибој" Прибој;
3. Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању за 2020. годину Јавног предузећа "Услуга" Прибој;
4. Извештај о раду Предшколске установе "Невен" Прибој за 2020/2021. годину;
5. Годишњи план рада Предшколске установе "Невен" Прибој за 2021/2022. годину;
6. Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа за уређење земљишта и развој Прибој;
7. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈП "Топлана Прибој";
8. Предлог Решења о именовању директора ЈКП "Услуга" Прибој;
9. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Завичајног музеја Прибој;
10. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Центра за развој услуга социјалне заштите општине Прибој;
11. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације Прибој;
12. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~0,9МБ - ажурирано 11.06. у 19 часова).

skupstina