slideshow04

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за набавку огрева за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Прибој

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Право на помоћ могу да остваре породице избеглица и породице интерно расељених лица, чији подносилац има боравиште у општини Прибој. Помоћ се одобрава као једнократна, за 11 породица у виду огрева у вредности од 20.000,00 динара по кориснику.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ
Неопходно је да подносилац пријаве има избеглички статус, односно да је евидентиран и поседује важећу легитимацију избеглице / интерно расељеног лица, са боравиштем у општини Прибој и да су приходи породице до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, по члану домаћинства за месец јун 2021. године, као и да подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих критеријума, и то:
• једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,
• трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
• породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
• домаћинства са чланом који је инвалидно лице или има телесно оштећење (преко 50% инвалидности, одсно телесног оштећења),
• домаћинства са чланом породице са тешким обољењем, лицем ометеним у развоју, слепим или слабовидим лицем или лицем са оштећењем слуха,
• вишегенерацијско домаћинство,
• домаћинство старих лица, једночлана домаћинства (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота),
• жртве породичног насиља.

Јавни позив у целости можете преузети овде.