slideshow04

Заказана 7. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 2. новембра 2021. године (уторак) у 10 часова у великој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о доношењу измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој;
2. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
3. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини;
4. Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације Прибој за 2020. годину;
5. Предлог Одлуке о образовању Локалног савета родитеља општине Прибој ;
6. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе "Невен" Прибој;
7. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Завичајног музеја Прибој;
8. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. "Благоје Полић" Кратово;
9. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. "Никола Тесла" Бања
10. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. "9. Мај" Саставци;
11. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. "Десанка Максимовић" Прибој
12. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског обора Машинско–електротехничке школе;
13. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~1,5МБ - ажурирано 1.11. у 12 часова).

skupstina