Одржана 7. седница Скупштине општине Прибој

Представници народа у локалном парламенту Прибоја, на седмој седници у овом сазиву, у уторак, 2.новембра, донели су Одлуку о изменама Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој, који ствара услове за даље уређење и улагање у наш град, а садржи план намене површина, саобраћајна решења, хидро и термотехничку, као и електроенергетску инфраструктуру са локацијама измена.

Стварање подлоге за улагања инвеститора у општини Прибој, главни је разлог што се ова седница, одржава само месец и по дана касније, од претходног скупштинског заседања, јер како каже први човек локалног парламента, седнице се заказују према потреби, а ова је у фокусу имала поменути План регулације градског подручја.

"Седнице СО Прибој се заказују према потреби, а ова данашња је била у сусрет стварању законских основа за улагања инвеститора, који су се определили да своје производне прогоне отварају баш у нашој средини.", рекао је Борис Мрдовић, председник СО Прибој и нагласио да је све веће интересовање потенцијалних инвеститора, потврда добро трасираног пута развоја наше локалне заједнице.

Одборници, који не чине скупштинску већину, сматрали су да је План регулације града, преамбициозан, да је списак лепих жеља, да се неће остварити ни 20 одсто, на шта је у име предлагача одговорио Елвис Мујовић, руководилац Одељења за урбанизам, да План и нема рокове за извршење, већ да се њиме стварају услови за урбанистичка уређења и улагања, односно планску изградњу, када се за то створе услови.

Скупштина је, као и План регулације, већином гласова, усвојила и пропратне одлуке овог документа, од отуђења и прибављања грађевинског земљишта у јавну својину, до утврђивања доприноса за уређење грађевинског земљишта.

На седмом скупштинском заседању, такође већином гласова, прихваћен је и Извештај о раду ТО Прибој за протеклу годину.

Одборници су се и данас бавили кадровским решењима, од избора Савета родитеља до попуне управних и школских одбора прибојских образовних и културних установа.