Одржана 24. седница Општинског већа

Прибојски већници заседали су 28. октобра, по 24. пут у овом сазиву. На дневном реду се нашло неколико предлога одлука, из њиховог делокруга рада.

Већници су без расправе прихватили Предлог одлуке о изменама Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој, који садржи план намене површина, саобраћајна решења, хидро и термотехничку, као и електроенергетску инфраструктуру са локацијама измена.

Веће је прихватило и пропратне одлуке овог Плана, од отуђења и прибављања грађевинског земљишта у јавну својину, до утврђивања доприноса за уређење грађевинског земљишта.

"С обзиром да у досадашњем Плану није била предвиђена могућност да се недостајућа паркинг места обезбеде на суседној парцели, наравно уз сагласност власника, или да се та паркинг места плате, то је сада овом одлуком омогућено.", каже Елвис Мујовић, начелник Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, и додаје до ово није никакав нови намет на грађане и инвеститоре.

Општинско веће Прибоја сваке године у октобру утврђује и цену квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2022. години.


"Просечне цене непокретности квадратног метра, остају исте, као и претходних година и оне су и даље најмање у нашем окружењу.", истиче Ђорђе Дујовић, начелник Општинске управе Прибој.

Тако просечна цена квадратног метра куће за становање у првој зони износи 25.000,00 динара, а у другој и трећој по хиљаду динара мање.

За грађевинско земљиште у првој зони просечна цена кавадрата износи 1500,00 динара, у другој 1200, а у трећој 1000,00 динара.

Просечна цена квадрата пољопривредног земљишта у првој зони износи 50, у другој 30, у трећој 20, а у четвртој зони 10 динара.

Чланови Општинског већа прихватили су без расправе и Извештај о раду ТО Прибој за протеклу годину.