banner-mosi2018

Општинска управа Прибој: Обавештење

На основу Одлуке председника Републике Србије од 29. јануара 2014. године о расписаним изборима за посланике Народне скупштине Републике Србије за 16. март 2014. године, Општинска управа Прибој обавештава све грађане са подручја општине Прибој (укључујући и расељена лица) која имају бирачко право, да могу извршити увид у бирачки списак, у згради Општине, соба број 4. Грађани могу проверити да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

 

Промене у делу бирачког списка који се води за општину Прибој, грађани могу поднети најкасније до 28. фебруара 2014. године, до 24,00 када се бирачки списак закључује. Промене могу захтевати и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора, 16. марта.

Захтев да се у бирачки списак унесе податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи, грађани могу поднети најкасније пет дана до закључења бирачког списка (22. фебруара).

Након проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак и на подношење захтева за упис и измену може поднети подносилац изборне листе по истом поступку по коме то право имају и грађани, уз прилагање одређених доказа.

Након закључења бирачког списка, министарство надлежно за послове управе, врши све промене у бирачком списку. Захтеви за вршење промена подносе се непосредно министарству или Општинској управи Прибој.