banner telefoni naslovna

Општина Прибој потписала уговор са Министарством за финансирање пројекта уређења и побољшања комуналне инфраструктуре

Министар грађевинарства и урбанизма Велимир Илић потписао је уговоре са 17 општина и локалних самоуправа у Србији, чији су пројекти изабрани на конкурсу за финансирање и суфинансирање уређења и побољшања комуналне инфраструктуре. Укупан износ потписаних уговора је 124.900.000 динара.

Општине и локалних самоуправа поднеле су захтеве за доделу средстава на основу јавног позива расписаног од стране Министарство грађевинарства и урбанизма, 19. фебруара 2013. године.

Радна група Министарства одредила је критеријуме за расподелу средстава Законом о буџету за 2013. годину, а у складу са чланом 2. Закона о комуналним делатностима, који се односе на:

  1. Финансирање завршетка изградње већ започетих објеката;
  2. Финансирање комуналних делатности: снадбевање водом за пиће и пречишћавање и одвод атмосферских и отпадних вода;
  3. Суфинансирање изградње објеката из чл. 2. ст. 3. Закона о комуналним делатностима за које је ЈЛС (једнинице локалне самоуправе) обезбедила део средстава;
  4. Степен развијености ЈЛС (једнинице локалне самоуправе).

Уговоре за финансирање и суфинансирање уређења и побољшања комуналне инфраструктуре потписале су општине: Косјерић, Власотинце, Куршумлија, Ваљево, Горњи Милановац, Мало Црниће, Прибој, Мионица, Ражањ, Лесковац, Краљево, Бачка Топола, Топола, Тител, Деспотовац, Суботица и Прокупље. У име општине Прибој, уговор са Министарством потписао је председник Општине, Лазар Рвовић за пројекат водоснабдевања Старог Прибоја. Реализацијом овог пројекта, подручје Старог Прибоја би било у целости прикључено на градски водоводни систем. Онемогоћило би се коришћење каптираних извора којим не газдује ЈКП "Услуга". На овај начин 30 домаћинстава би добило градску воду. Тиме би се елеминисале појаве смањене количине воде и коришћење неисправне воде. Ширењем градског водоводног система позтивно би утицало на ширење стамбене зоне.Обезбедио би се нови број прикључака градске воде а тиме и већа наплата. Уже градско језгро би било потпуно покривено градском водом.
Укупна вредност пројекта је 3.800.000,00 динара, од чега ће држава финансирати 3.040.000.00 динара а овлашћени предлагач, односно општина Прибој 760.000,00 динара.
potpisivanje ugovora ministarstvo urbanizma