banner-mosi2018

Прелиминарна ранг листа студената који су поднели захтев за помоћ из буџета општине Прибој

Према Закључку Општинског већа општине Прибој из средстава буџета општине Прибој планирана је додела помоћи за 100 (сто) материјално најугроженијих студената чија просечна примања не прелазе 10.000,00 РСД по члану породице, у износу од 6.000,00 РСД месечно, у трајању од 7 месеци.

Прелиминарном ранг листом обухваћени су сви подносиоци захтева за помоћ и рангирани, од броја 1 закључно са бројем 181, на основу прописаног материјалног услова, а на основу података достављених уз захтев за доделу помоћи.

Право на помоћ из буџета општине Прибој оствариће подносиоци захтева који су на овој Прелиминарној ранг листи рангирани до редног броја 100 (сто), укључујући и редни број 100 (сто). На ову Ранг листу подносилац захтева може уложити приговор Општинском већу општине Прибој, у року од 3 дана од дана објављивања исте. По истеку рока за подношење приговора, и разматрању приспелих приговора, Општинско веће општине Прибој утврдиће Коначну ранг листу студената и исту ће објавити на сајту општине Прибој (www.priboj.rs) и на огласној табли Општинске управе Прибој, ул. 12. јануар 108.

Прелиминарну ранг листу можете преузети овде.