slideshow04

Одржана 71. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 71. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на коме су предлозима закључака који су се нашли пред прибојским већницима, ближе одређени број стипендија за талентоване студенте и начин пружања новчане помоћи студентима високошколских установа за 2015/2016. годину.

Чланови Општинског већа општине Прибој утврдили су нацрт Одлуке о месечном износу стипендије за талентоване студенте и броју студената који остварују право на стипендију за школску 2015/2016. годину, где је одлучено на основу предлога председника Општине, да буде исто као и прошле године, 10 стипендија по 12 000 динара на 10 месеци. Он је рекао да се ово показало као добра одлука и добро у пракси, а да ће поступак доделе стипендија бити спроведен у складу са Одлуком о стипендирању талентованих студената из 2014. године.

Донет је и Закључак о пружању новчане помоћи студентима високошколских установа у школској 2015/16. години, којим се предвиђа да се за ову врсту помоћи из буџета општине Прибој за 2016. годину издвоји износ од 4.200.000,00 РСД. Помоћ ће као и до сада бити пружана за највише сто (100) студената у износу од по 6.000,00 РСД месечно, у периоду од 01.01.2016. до 31.07.2016. године.

Право на ову врсту новчане помоћи имаће студент који је студент студија првог степена основних академских или струковних студија или студија другог степена, мастер академских и специјалистичких струковних студија, да је држављанин Републике Србије, да има пребивалиште на територији општине Прибој најмање пет година, да студира на високошколској установи чији је оснивач Република Србија, да просечна примања по члану породице студента не прелазе износ од 10.000,00 РСД у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015. године, да је у континуитету уписивао године студија и да истовремено није остварио право на кредит или стипендију из буџета Републике Србије.

Овим Закључком Општинска управа Прибој обавезује се да у року од 7 дана од дана доношења, преко локалних средстава информисања објави позив за подношење захтева за помоћ.

С.М.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

53-sednica-opstinskog-veca