slideshow04

Завршен пројекат "Ваш новац за ваш Прибој"

Успешно је реализован и спроведен до краја пројекат за унапређење рада локалне пореске администрације "Ваш новац за ваш Прибој", који је финансиран од стране Европског Прогреса, средствима Европске уније и Владе Швајцарске.

Предлог пројекта израдила је Канцеларија за локални економски развој у сарадњи са локалном пореском администрацијом, а пројекат је за општи циљ имао побољшање управљања јавним финансијама у општини Прибој кроз проширење пореске базе и подизање свести грађана о испуњавању својих пореских обавеза. Пројекат је трајао 7 месеци, док је 5 месеци четворо оператера радило на терену, а један уносио прикупљене податке и обрађивао пријаве. Пројекат је у потпуности оправдао очекивања и новчана средства, на тај начин што ће резултати бити мултипликовани кроз наредне године и пуњење буџета општине Прибој. База пореских обвезника се повећала, што ће свакако водити већем пуњењу буџета кроз порез. Новац који ће се на име пореза у наредном периоду слити у општински буџет, како и само име пројекта "Ваш новац за ваш Прибој" говори, биће искоришћен за побољшање живота грађана са територије општине Прибој, кроз улагање у инфраструктуру, школство, здравство и културу.

Укупна вредност пројекта који је одобрен од стране Европског ПРОГРЕСА је 10.416,50 еура, од тога 81,60% финансирао је Европски ПРОГРЕС, док је општина Прибој учествовала са 18,40%.

С.М.

evropski progres logo veliki
evropski progres logo
kler logo h