slideshow04

Позив за подношење захтеве за помоћ студентима у 2016. години

У складу са Закључком Општинског већа општине Прибој о пружању новчане помоћи студентима високошколских установа у 2016. години, Општинска управа Прибој објављује Позив за подношење захтева за помоћ студентима у 2016. години.

Позивају се заинтересовани студенти високошколских установа, са пребивалиштем на територији општине Прибој, да поднесу захтев за пружање помоћи у складу са критеријумима утврђеним Закључком о пружању новчане помоћи студентима високошколских установа.

Захтев се може поднети поштом или непосредно, у писарници Општинске управе Прибој, у року од 7 дана , рачунајући од дана објављивања Позива за подношење захтева.

Право на новчану помоћ, у складу са Закључком о пружању помоћи студентима високошколских установа, има подносилац захтева који испуњава следеће услове:

1. да је студент студија првог степена (основних академских и основних струковних студија) или студија другог степена (мастер академских и специјалистичких струковних студија)
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има пребивалиште на територији општине Прибој најмање 5 (пет) година;
4. да студира на некој од високошколских установи чији је оснивач Република Србија;
5. да у континуитету уписује године студија,
6. да просечна месечна примања по члану породице студента, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2015. године, не прелазе износ од 10.000,00 РСД;
7. да истовремено није остварио право на кредит или стипендију из буџета Републике Србије.


Ранг листом ће бити обухваћени само подносиоци захтева који у потпуности испуњавају све услове из овог Позива.

Подносиоци приликом подношења захтева за помоћ прилажу следећу документацију:

1. Захтев за помоћ (може се преузети у писарници Општинске управе ),
2. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија,
3. Доказ да је подносилац захтева континуирано уписивао године студија,
4. Уверење о држављанству Републике Србије,
5. Уверење о пребивалишту издато од стране МУП-а Републике Србије,
6. Изјаву подносиоца захтева о члановима домаћинства која је оверена од стране надлежног органа,
7. Одговарајуће доказе о оствареним приходима домаћинства у периоду од 1.јануара до 30. јуна 2015. године,
8. Изјаву подносиоца захтева да није остварио право на кредит или стипендију из буџета Републике Србије, односно, уколико оствари то право , да ће одустати од права на помоћ из буџета општине Прибој;

Након истека рока за подношење захтева Општинска управа ће, у року од 10 дана од истека рока за подношење захтева, сачинити и објавити Прелиминарну ранг листу подносилаца захтева, на основу висине просечних месечних примања по члану породице, почев од најнижег просека.

Више по Позиву прочитајте овде.