banner telefoni naslovna

"Шеснаест дана женског активизма" у Прибоју

У оквиру светске кампање „Шеснаест дана женског активизма“, а поводом Међународног дана против насиља над женама, у понедељак 26. Новембра 2012.год, у ТВ Сали хотела Лим у Прибоју, Одбор за равноправност полова СО Прибој и Женска иницијатива Прибој, одржали су округли сто. Учесници округлог стола били су сви актери друштвеног живота, релевантни за спровођење политике равноправности полова, представници правосуђа, Јавна Тужитељка Марица Колџић, Директор Центра за социјални рад Зоран Полић, представник МУП-а, преставник Општинске управе Прибој Борис Мрдовић, Канцеларије за ЛЕР, Одборнице СО Прибој, представници здравства, просвете, медија, удружења грађана, синдиката и жене жртве породичног насиља. Ово је прва јавна активност новоформираног Одбора за равноправност полова СО Прибој.


Овогодишња Међународна кампања „Шеснаест дана женског активизма“ почела је  25.11.2012. године обележавањем Међународног дана против насиља над женама, а завршава се 10.12.2012 године Међународним даном људских права. За округлим столом, дискутанти су закључили да насиље над женама, иако није званично у порасту, је свеприсутно и о њему се јако ретко говори. Неки од података су, да сваке године, широм света, око 66.000 жена је насилно убијено, а то чини скоро петину од укупног броја убистава са предумишљајем.

У 2011.години у Србији је убијено 29 жена у породично партнерском контексту, а закључено је да свака трећа жена трпи неки вид насиља и да насиље чине углавном насилници повратници. Одбор за равноправност полова СО и ЖИП Прибој ће сем Округлог стола, организовати у току кампање ТВ презентацију и дељење лифлета и промотивног материјала на ову тему, грађанима Прибоја како би их што боље упознали са проблематиком породичног насиља и злостављања жена, а све у циљу подизања нивоа свести и разбијања предрасуда, кроз заједничко деловање на заустављању и искорењивању овог свеприсутног проблема.