banner-mosi2018

Одржана 15. седница Општинског већа

Данас је одржано 15. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на коме су утврђени извештаји о раду јавних установа чији је оснивач локална самоуправа, предлог Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, предлог Програма коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину, а дата је и сагласност на Статут Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта у јавној својини.

Извештаји јавних установа утврђени су и прослеђени на усвајање Скупштини општине уз похвале чланова Већа, које су се односиле првенствено на област културе у којој се доста радило и која је добила више садржаја, захваљујући томе што је Прибој једна од ретких општина која је повећала издвајања за културу. Похваљен је и рад Центра за социјални рад, који је већ годинама уназад једна од установа те врсте за пример у Србији. Имајући у виду незнатно повећање броја корисника једнократне новчане помоћи, буџетом Општине за ову годину предвиђено је 8, уместо досадашњих 7 милиона за ове намере.

Дата је и сагласност на Статут "Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја", што је представљало формалну законску обавезу.

Утврђен је предлог Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, као и предлог Програма коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину, што представља основу са којом се конкурише за уређење атарских путева код ресорног министарства.

15 sednica opstinskog veca priboj