banner telefoni naslovna

Наредба: Нерадан дан 14. јануар

Проглашава се нерадним даном понедељак (14. јануар 2013. године), за све запослене у Општинској управи Прибој.
Запослени у јавним предузећима и установама, чији је оснивач Скупштна општине Прибој, поступиће у складу са одлукама надлежних органа јавних преудзећа и установа, имајући при том у виду препоруку Владе Републике Србије и потребе (обавезе) предузећа, односно установа.

Понедељак (14. јануар 2013.године), као нерадни дан, кад су у питању права запослених, има статус државног, односно верског празника.

Текст наредбе можете погледати овде.