banner-mosi2018

Заказана 8. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 27.02.2013. године (среда) у 10  часова у малој сали  Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о мрежи основних школа на подручју општине Прибој;
2. Предлог Одлуке о преносу права коришћења непокретности која је у јавној својини општине Прибој;
3. Предлог Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу;
4. Предлог Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Прибој за 2013. годину;
5. Предлог Декларације за општину Прибој без генетски модификованих организама;
6. Давање сагласности на Финансијски план Туристичке организације Прибој за 2013. годину;
7. Давање сагласности на Финансијски план Дома културе "Пиво Караматијевић" за 2013. годину;
8. Давање сагласности на Финансијски план Градске библиотеке за 2013. годину;
9. Предлог Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Прибој за 2013.годину.
10. Предлог Решења о именовању директора Завичајног музеја Прибој;
11. Предлог Решења о образовању Комисије за припрему предлога симбола и празника општине Прибој;
12. Предлог Решења о изменама и допунама Решења о именовању председника, чланова и секретара Општинске изборне комисије и њихових заменика у сталном саставу;
13. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Прибој;
14. Предлог Решења о именовању чланова Савета за међунационалне односе општине Прибој;
15. Разрешење и именовање члана Општинског већа општине Прибој;
16. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (ажурирано 22.02. у 10 часова).

4 sednica skupstine