banner-mosi2018

Одобрена реконструкција, адаптација и санација постојећег РХ Центра Прибојска Бања

Данас је Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој донело решење којим се одобрава инвеститору СПЦ Епархији Милешевској-Манастиру Св. Никола, Прибојска Бања, реконструкција, адаптација и санација постојећег РХ Центра Прибојска Бања.

Саставни део овог решења је главни пројекат израђен од стране Саобраћајног института ЦИП д.о.о. Београд, са извештајем о извршеној техничкој контроли.
projekat-rh-centar-banja

projekati-rh-centar-banja