banner-mosi2018

КЛЕР: Јавни конкурс за доделу средстава за пољопривреду за 2013. годи

Канцеларија за развој недовољно развијених подручја, расписује јавни конкурс за доделу средстава за реализацију Програма подршке одрживог развоја пољопривреде и села у јединицама локалне самоуправе, Југозападне Србије, Прибоју, Ивањици, Новој Вароши, Пријепољу, Сјеници, Рашкој, Новом Пазару и Тутину за 2013. годину.

Предмет конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката датих у Програма подршке одрживог развоја пољопривреде и села у јединицама локалне самоуправе југозападне Србије, Прибој, Ивањица, Нова Варош, Пријепоље, Сјеница, Рашка, Нови Пазар и Тутин за 2013 годину. Укупно предвиђена средства намењена за суфинансирање овог Програма су 100.000.000,00 динара и то за финансирање израде пројеката 9.000.000,00 дин; за финансирање и суфинансирање локалних индивидуалних пројеката по локалним самоуправама 91.000.000,00 динара, који ће се процентуално распоредити по територијалном принципу на основу броја становника, па би по овој расподели општини Прибој било опредељено 8.627.000  динара. Конкурс је објављен на сајту Канцеларије 24.04.2013. године, дневном листу Политика и локалном листу Заман, и биће отворен док трају средства предвиђена овим Програмом, а најкасније до 09.05.2013. Прво отварање комисија ће извршити 30.04.2013.године, а друго 10.05.2013 године. Више о условима Конкурса прочитајте овде.