banner telefoni naslovna

Заказана 10. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 07.06.2013. године (петак) у 10  часова у малој сали  Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборникa;
2. Предлог Одлуке о братимљењу општине Прибој са општином Лепосавић;
3. Предлог Одлуке о прибављању хотела "Бић" у јавну својину општине Прибој;
4. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта;
5. Предлог Одлуке о давању у закуп дограђене гараже уз Дом културе и адаптирање постојеће канцеларије у објекту Дома културе;
6. Предлог Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу ''Регионална депонија Бањица'';
7. Давање сагласности на Статут ЈП "Дирекција за изградњу Прибоја";
8. Давање сагласности на Статут ЈКП "Услуга" Прибој;
9. Давање сагласности на Статут ЈП "Топлана Прибој";
10. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП "Дирекција за изградњу Прибоја";
11. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП "Услуга" Прибој:
12. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП "Топлана Прибој";
13. Извештај о раду Општинске управе Прибој за 2012. годину;
14. Извештај о раду Дирекције за изградњу града Прибој о остварењима и реализацији уређења грађевинског земљишта, текућег одржавања комуналних објеката и изградњи објеката за 2012. годину;
15. Извештај о раду и финансијском пословању ЈКП "Услуга" Прибој за 2012. годину;
16. Извештај о раду Центра за социјални рад Прибој за 2012. годину;
17. Извештај о раду Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој за 2012. годину;
18. Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар Прибој" за 2012. годину;
19. Извештај о раду Завичајног музеја Прибој за 2012. годину;
20. Извештај о раду Градске библиотеке Прибој за 2012. годину;
21. Извештај о раду Туристичке организације Прибој за 2012. годину;
22. Предлог Решења о именовању Комисије за именовање директора јaвних предузећа;
23. Предлог решења о разрешењу и именовању председника и члана Фонда за развој пољопривреде општине Прибој;
24. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Фонда за развој општине Прибој;
25. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. "Никола Тесла" Бања;
26. Питања и предлози одборника.

 

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (ажурирано 31.05. у 17 часова).

4 sednica skupstine