banner-mosi2018

Наставак седнице

У наставку прекинуте конститутивне седнице Скупштине Општине Прибој одржане 02.07.2012. године донете су следеће одлуке:
За председника Скупштине Општине Прибој изабран је Саша Василић, инжењер специјалиста електротехника
За секретара Скупштине Општине Прибој постављен је Ђорђе Дујовић, дипломирани правник
За председника Општине Прибој изабран је Лазар Рвовић, дипломирани правник
За заменика председника Општине Прибој изабрана је Весна Југовић, дипломирани економиста

За чланове Општинског већа изабрани су:
Мр Витомир Пијевац
Ненад Пенезић
Драго Дробњаковић
Никола Јоксимовић
Александар Мандић
Милисав Шалипур
Самир Гибаница
Радован Ровчанин